×
 

Resultat i Skogsgläntans vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med lärmiljöerna både inomhus och utomhus har gjort skillnad. De digitala verktygen har fått ett större utrymme och barnen ges möjlighet att använda dem i sitt lärande. Resultatet visar på att vår verksamhet är stabil samt att barnen är trygga och trivs hos oss. 

Vi har efter förra årets undersökning arbetat med tryggheten på förskolan, vilket gör oss extra glada över vårt fina resultat. 

Utfallet visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta vidare med. Det gäller tydligheten i hur vi beskriver vår undervisning och barnens utveckling och lärande för våra vårdnadshavare

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.