×
 

Om Skogsgläntan

Allt man kan göra inne kan man även göra ute

Skogsgläntan är en traditionellt-inspirerad förskola som lägger stor vikt vid barns möjligheter att utveckla sitt lärande både inomhus och utomhus. Alla barn har tillgång till ett skapande rum, ljusrum, olika rum i rummen på förskolan samt att kunna gå på utflykter i det barnvänliga närområdet. Vi har en egen fin gård där barnen kan odla, undersöka vatten och sand, leka och utveckla sin motorik.

Vi använder oss av den digitala språk-appen Polyglutt för utveckling och lärande i undervisningen. Detta för att främja alla barns språkutveckling utifrån deras intryck från verksamheten, både utomhus och inomhus.

Familjen i centrum - delaktiga barn och föräldrar 

På Skogsgläntan gör barn och vårdnadshavare stort avtryck på förskoleverksamheten. Pedagogerna bjuder in till dagliga samtal med vårdnadshavarna, samt utvecklingssamtal och förskoleråd. Vi vill att alla vårdnadshavare ska känna sig som en viktig del av verksamheten och bjuder ofta in till olika mötesforum.

Barnen har inflytande över sin vardag genom närvarande pedagoger som är inlyssnande. På  barnens avdelningar lyfter de upp sina frågor, reflekterar tillsammans och svar tas på allvar och följs upp. Även de yngsta barnen visar vad de vill och känner med hjälp av dockfigurer, våra maskotar Pyss och Ling eller bildstöd.

Medforskande pedagoger

På Skogsgläntan arbetar vi utforskande med barnen i stora och små projekt. Barnen möts, leker och inspireras i mindre grupper under dagen i våra lärmiljöer inne och ute.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. I dagsläget har förskolan öppet 6.30-18.00.

Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar