×
 

Hej Margaux!

Margaux Lahnborg är pedagog på Skogen och berättar om hur förskolan arbetar för att utveckla undervisningen.

Namn: Margaux Lahnborg
Jobbar som: Pedagog

Hur arbetar ni med undervisningen?

- Vi pedagoger som arbetar här på Skogen ser observation som en förutsättning för att vi ska kunna ta reda på vad barnen verkar intresserade av och därefter skapa meningsfulla undervisningssituationer enligt de uppsatta målen.

- Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i kollegiet och i arbetet med barnen, för att sedan tillsammans barnen gå vidare i deras läroprocesser och tankegångar. Alla pedagoger deltar och har ett skrivblock i fickan eller med Ipadens kamera.

- Vid varierade kollegiala forum utmanar vi oss själva och ger varandra nya tankekullerbyttor. En frågeställning kan vara på vilka nya sätt vi kan skapa lek.

Namn: Margaux Lahnborg
Jobbar som: Pedagog