×
 

Om förskolan Skattkistan

Hos oss på Skattkistans förskola i Kista har språket och familjen en central plats, liksom rörelse. Vi arbetar, i samverkan med er som familj, aktivt med språkutveckling.

Språk

Tillsammans jobbar vi aktivt med att upptäcka och tolka ord och språk som finns omkring oss och reflekterar över hur de kan hjälpa oss att förstå varandra och vår omvärld. Vi arbetar med svenska och med flera andra språk.

På förskolan finns ett bibliotek där ni som familjer kan låna hem böcker för att främja läsning och boksamtal. Vi har också tillgång till det digitala biblioteket Polyglutt som kan användas både självständigt och tillsammans med en pedagog. Polyglutt är en tjänst som alla våra familjer får tillgång till hemma med hundratals böcker på en mängd olika språk. 

På förskolan Skattkistan möts vi i läsmiljöer inomhus, ute på gården och i våra språkpromenader där vi leker med ord, bokstäver och begrepp. Vi förstärker språket med hjälp av stödtecken och bildstöd. Vi samarbetar även med biblioteket och tar del av deras rika kulturutbud. Barnen får delta i spännande sagostunder och boksamtal varje dag.

Rörelse

Forskning visar att barn mår bra, blir gladare och får bättre koncentration av mycket rörelse. Att ha en aktiv livsstil redan i unga år ökar chansen för att vi fortsätter med goda vanor livet ut. Därför har vi olika rörelseaktiviteter varje dag tillsammans med barnen, där vi erbjuder utevistelse, dans, hinderbanor, rörelselekar, språkpromenader och mycket mer. 

Varje måndag startar vi dagen med “Hej hopp måndag” där vi tillsammans med barnen och deras familjer har morgongymnastik och bjuder på en god smoothie.

Familjen

På Skattkistans förskola arbetar vi i nära er som familj, vi pratar tillsammans om ert barns behov och intressen för att kunna planera undervisningen på bästa sätt. 

Vi använder föräldraaktiv inskolning, eller introduktion, för att både ditt barn och du som vårdnadshavare ska få en trygg start hos oss. Det innebär att du som vårdnadshavare är med under minst tre heldagar i förskolan för att vi ska lära känna varandra och gemensamt förstå barnets behov. 

Trygghetsvandring är Pysslingens metod för att barn ska få möjlighet att göra sin röst hörd i frågor som berör dem. Tillsammans sätter vi ord på känslor kopplat till förskolans miljö och struktur. Trygghetsvandring är vårt sätt att undervisa om Barnkonventionen.

Varje år arrangerar vi återkommande traditionsdagar; Hela Pysslingen rör sig, Hela Pysslingen skapar läslust och Hela Pysslingen för en hållbar miljö. Vi involverar er som familj på olika sätt i våra evenemang.

Ramtid

På Skattkistan följer vi Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar