×
 

Hej Selma!

Selma Haydari är förskollärare på Skattkistan sedan 2019. Hon brinner för att ge barnen en fin och minnesvärd start i livet.

Namn: Selma Haydari
Jobbar som: Förskollärare

  Vad gör Skattkistan till en så bra plats för våra barn?

  ‒ I vår undervisning utgår vi från vår helhetssyn på barnet och från barnets behov. Vi planerar och anpassar undervisningen efter barnens ålder och mognad. 

  ‒ Skattkistan ger många möjligheter och utmaningar med lärmiljöer och mötesplatser som alla barn har tillgång till. Genom att ha struktur och rutiner skapar vi trygghet.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan?

  ‒ Utmaningar som förskolan har och de möjligheter jag har att ge barnen en fin och minnesvärd start i livet, och att få vara med och vara en del av barnens utveckling och utforskande av världen. Det har alltid varit roligt att gå till jobbet på morgnarna, även om jag kommer hem mycket trött varje kväll.

  Hur tänker du kring Skattkistans inriktning mot språk och familj?

  ‒  I förskolan möts människor från olika kulturer som talar olika språk. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både modersmål och svenska. 

  ‒ Vi pedagoger visar att alla språk är lika värdefulla. Både barnen och pedagogerna är från olika kulturer och pratar olika språk, men vi  möts alla i vårt gemensamma språk som är svenska.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  ‒ Att skapa en bra relation och kommunikation med vårdnadshavarna och att samtidigt vara professionell. Vara proffsig och gärna personlig, men inte privat.

  Namn: Selma Haydari
  Jobbar som: Förskollärare