Välkommen till Pysslingen Förskolor Skattgömman i Västerås

- anpassad miljö med åldershomogena grupper

Förskolan Skattgömman i det stora solgula huset ligger inbäddat mellan träd och äldre villaträdgårdar. När du kliver in genom grinden till vår inspirerande gård, märker du att det sprudlar av aktiviteter överallt. Du möts också direkt av pedagoger som är nyfikna på dig och ditt barn. På Skattgömman läggs grunden för hälsa och här börjar äventyret i det livslånga lärandet! Vill du vara en del av det? Varmt välkommen till oss!

Läs mer om oss

Vår inriktning

Åldershomogena barngrupper

Hos oss går alla barn med jämnåriga. Pedagogerna skapar trygghet och följer barnen under hela förskoletiden, från liten till stor.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Vill du veta mer om Skattgömman?

Vill du veta mer om Skattgömmans förskola eller boka en visning? Välkommen att höra av dig till biträdande rektor.

På gång hos oss