×
 

Vår inriktning

Åldershomogena barngrupper

Hos oss går alla barn med en ålder i varje barngrupp. Vi organiserar för att pedagogerna i största möjliga mån följer barnen under hela förskoletiden, från liten till stor. På det sättet skapar vi långsiktiga relationer till barn och vårdnadshavare och arbetar med lärande över tid.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Pysslingen Skattgömman är förskolan i Västerås med homogena åldersgrupper

  På Skattgömmans förskola i Västerås arbetar vi med åldershomogena barngrupper för att alla barn ska utmanas på en lagom nivå. Våra kompetenta pedagoger är närvarande på barnens nivå och stöttar dem i deras jakt på kunskap. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med barnen och följa dem genom hela deras förskoletid. Hos oss får barnen vara i fokus och vi anpassar planeringen efter barnens intressen och behov så att de ska få ut så mycket som möjligt av sin tid hos oss.

  En trygg förskola i Västerås med fokus på hälsa

  Skattgömman är en trygg förskola i Västerås där vi välkomnar alla barn. Vi har ett varmt och genuint klimat där vi främjar barnens nyfikenhet och uppmuntrar dem att utforska världen. Hälsa och rörelse ligger oss varmt om hjärtat och vi gör ofta roliga fysiska aktiviteter som utvecklar barnens motorik. När barnen redan från tidig ålder får med sig vikten av motion och näringsrik mat skapas goda grunder för hälsa och välmående.

  Nära samarbete med vårdnadshavare

  På Skattgömmans förskola i Västerås strävar vi alltid efter att ha en god och öppen kommunikation med dig som vårdnadshavare. Vi har dagliga samtal både vid lämning och hämtning där vi har en dialog om barnets dag på förskolan. Vi bjuder in till flera möten varje termin där du har möjlighet att dela med dig av dina idéer och påverka vår verksamhet.

  Här kan du läsa mer om Skattgömman.