×
 

Vår inriktning

barn leker inte nudda mark på en lekställning pysslingen förskola lärkan

Rörelse

- rörelse är en integrerad del av vår dagliga verksamhet

Hållbarhet

- vi rustar barnen inför framtiden

Brödbak på förskolan

Flera gånger i veckan serverar vår kock Robert och köksbiträde Anna rykande färskt bröd till barnen.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Sjötullen är förskolan i Stadshagen med barnens intressen i fokus

På Sjötullens förskola i Stadshagen arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och välkomna. Våra pedagoger är alltid närvarande på barnens nivå och finns tillgängliga för stöttning när det behövs. Alla barn ska få känna sig sedda och hörda och för oss är det enskilda barnet lika viktigt som gruppen. Vi utmanar varje barn på en lagom nivå så att de utvecklas och lär sig nya saker. Vi utgår från barnens intressen och behov och jobbar aktivt för att varje dag på förskolan ska vara givande.

Förskola på Kungsholmen med hållbarhet i fokus

Sjötullen är en naturvetenskaplig förskola på Kungsholmen där vi utforskar olika miljöer i vårt närområde för att lära oss om djur och natur. Vi gör ofta utflykter till grönområden, parker och andra platser där barnen får utlopp för sin nyfikenhet och kan utforska nya saker. På vår fina gård finns gott om plats för barnen att hitta rörelseglädje och utveckla sin kroppsmotorik. Allt sker efter läroplanens mål.

Effektiv kommunikation på vår förskola i Stadshagen  

För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare får all information du behöver för att vara involverad i ditt barns utveckling och lärande. Vi har dagliga samtal både vid lämning och hämtning och varje veckoslut skickar vi ut ett veckobrev med information och återkoppling om veckan som varit. Varje termin kallas du även till våra samverkansmöten.


Här kan du läsa mer om Sjötullen.