×
 

Vår inriktning

barn leker inte nudda mark på en lekställning pysslingen förskola lärkan

Lärande för hållbar utveckling

- vi skapar handlingskompetens

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Är härligt att se mitt barn få sådan fin kontakt med sina kamrater och pedagoger. Känns bra att lämna mitt barn på förskolan när jag vet att hon är trygg och har roligt under dagen!

Johanna Palmgren,
Vårdnadshavare

Glädjen hos pedagogerna och barnen på Sjötullen är svår att missa, mina barn älskar att vara på förskolan och det är en genuin och trygg förskola där alla tar hand om varandra!

Cornelia Grip,
Vårdnadshavare

Båda våra barn har gått på Sjötullen, på olika avdelningar och vi är otroligt nöjda med det enorma engagemanget för våra barns utveckling och värmen som genomsyrar samtliga avdelningar

Josephine Rappne och Luca Gambato,
Vårdnadshavare

Vi gillar Pysslingen Sjötullen för de fantastiska pedagogerna och deras stora engagemang i våra barn

Johan och Lisa Thuresson,
Vårdnadshavare

Pysslingen Sjötullen är förskolan i Stadshagen med barnens intressen i fokus

På Sjötullens förskola i Stadshagen arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga och välkomna. Våra pedagoger är alltid närvarande på barnens nivå och finns tillgängliga för stöttning när det behövs. Alla barn ska få känna sig sedda och hörda och för oss är det enskilda barnet lika viktigt som gruppen. Vi utmanar varje barn på en lagom nivå så att de utvecklas och lär sig nya saker. Vi utgår från barnens intressen och behov och jobbar aktivt för att varje dag på förskolan ska vara givande.

Förskola på Kungsholmen där lärande för hållbar utveckling är viktigt

Sjötullen är en förskola på Kungsholmen där vi ser omsorg, lärande och lek som en helhet. För oss är lärandet är en aktiv process och vi utmanar och möter barnet utifrån dess egen nivå. Vi ser till att fylla barnens ryggsäckar med bästa möjliga förutsättningar. Ofta gör vi utflykter till grönområden, parker och andra platser där barnen får utlopp för sin nyfikenhet och kan utforska nya saker. På vår fina gård finns gott om plats för barnen att hitta rörelseglädje och utveckla sin kroppsmotorik.

Effektiv kommunikation på vår förskola i Stadshagen  

För oss är det viktigt att du som vårdnadshavare får all information du behöver för att vara involverad i ditt barns utveckling och lärande. Vi har dagliga samtal både vid lämning och hämtning och vi skickar regelbundet ut ett veckobrev med information och återkoppling om veckan som varit. Varje läsår kallas du även till våra föräldramöten.

Här kan du läsa mer om Sjötullen.