×
 

Resultat i Sjöstadens undersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är mycket stolta över vårt resultat som visar att vårdnadshavare och barn trivs hos oss och är trygga och nöjda med vår utbildning. 

Under året har vi arbetat mycket med att fortsätta vidareutveckla våra lärmiljöer, blivit ännu bättre på att kommunicera varje barns utveckling och lärande samt medvetet gjort förändringar på förskolan för barnens bästa. Arbetet med lärmiljöerna har förändrat vårt arbetssätt och med hjälp av bland annat trygghetsvandringar har pedagoger och barn fått möjlighet att synliggöra barnens röster. Detta återspeglas i våra lärmiljöer och har kommunicerats till vårdnadshavare. 

Med hjälp av våra lärdomar från trygghetsvandringarna har vi gjort förändringar i miljöerna som gjort skillnad för barnen. Detta har lett till ett större lugn i grupperna, vilket syns i resultatet att även vårdnadshavare tycker.

Vi ser att vi fick en lägre nöjdhet än tidigare på vår utomhusmiljö trots att vi har en nöjdhet överlag (från 75% till 71% nöjdhet). Utomhusmiljön har varit i fokus under senaste året på grund av pandemin, framförallt för att all hämtning/lämning har skett utomhus. Det är också ett utvecklingsområde som vi arbetar aktivt med att vidareutveckla varje dag. 

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.