×
 

Resultat i Sjöstadens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi ser en försämring i årets resultat, vilket vi givetvis tar till oss. Under kommande samråd kommer vi att samtala med vårdnadshavarna om resultatet för att få med oss deras syn i riktningen framåt. Vi ser att vi har flera frågor där vi har ett fortsatt högt resultat, men även andra frågor som vi behöver ha fokus på framöver. 

Resultatet hjälper oss att finna de utvecklingsområden som vårdnadshavarna ser att vi behöver arbeta vidare med. Exempelvis ser vi, utifrån resultatet, att vi behöver bli bättre på att synliggöra hur vi arbetar i vår utomhusmiljö och hur miljön stimulerar barnen till lek och lärande. Vi kommer även fördjupa oss i frågan om information om vad som händer på förskolan och se på vilket sätt vi kan utveckla vårt sätt att kommunicera med våra vårdnadshavare.

Vi är medvetna om att vår mat från nuvarande cateringföretaget inte uppfyller de krav vi ställer, vilket också har gjort att vi har sagt upp avtalet. Från och med juli kommer vi att byta cateringföretag och vet att vi kommer att se en positiv förändring i måltiderna på Sjöstaden.  

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.