×
 

Resultat i Sjöstadens undersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta över vårt resultat som visar att vårdnadshavare och barn trivs hos oss och är trygga och nöjda med vår utbildning. 

Under året har vi arbetat mycket med att vidareutveckla våra lärmiljöer, blivit ännu bättre på att kommunicera varje barns utveckling och lärande samt medvetet gjort förändringar på förskolan för barnens bästa. Exempelvis har vi flyttat våra yngsta barn närmare de övriga avdelningarna för att skapa möjligheter för samverkan och skapa större trygghet hos barnen - både med miljöerna och med de pedagoger som de kommer att möta under sina första år på förskolan. 

Arbetet med lärmiljöerna har förändrat vårt arbetssätt och med hjälp av bland annat trygghetsvandringar har pedagoger och barn fått möjlighet att synliggöra barnens röster. Detta återspeglas i våra lärmiljöer och har kommunicerats till vårdnadshavare. 

Med hjälp av våra lärdomar från trygghetsvandringarna har vi gjort förändringar i miljöerna som gjort skillnad för barnen. Detta har lett till ett större lugn i grupperna, vilket syns i resultatet att även vårdnadshavare tycker.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.