×
 

barn leker på rutchkanan pysslingen förskola sjöstaden

Om Sjöstaden

För oss är det viktigt att alla barn trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje barn en god grund för sin fortsatta utbildningsresa genom att utveckla barnens lust att lära samt utveckla förmågor och kunskaper att bygga vidare på. Vi vill att barnen som går hos oss ska utveckla sin förmåga att tänka kritiskt och att lära sig av andra kulturer. På vår förskola får barnen tidigt lära sig att föra dialog och samspela med andra.

Natur

På Sjöstaden är vi ofta ute i naturen och använder vårt närområde flitigt. Vi har många olika slags natur runtom oss som utmanar barnen på olika sätt. Vår stora gård ligger i anslutning till en skogsdunge som vi dagligen utforskar och leker i. Genom att barnen får ta del av vår natur vill vi främja till en hållbar utveckling och vilka positiva erfarenheter som det ger.

Naturmaterialet är populärt och ofta vill barnen ta med material in för att undersöka det närmare, såsom stenar, kottar och ekollon. Våra maskotar Pyss & Ling kan också följa med oss i naturen för att ställa kluriga frågor och upptäcka nytt i miljöerna. Vi går till våra närområden/grönområden för att belysa natur, hälsa och välbefinnande. Någonting som forskaren Matteon Giusti belyser i sin forskning - att barn som förstår naturen skyddar den och att barn i städer behöver få möjligheter till detta för att på sikt vara med och värna om naturen.

Projektarbete

Vi arbetar projektinriktat på Sjöstaden, det vill säga att vi fokuserar på olika projekt under olika perioder. Dessa projekt utgår från barnens behov och intressen. Ett intresse hos barnen kan leda till att vi utforskar det tillsammans och kan bli början på ett projekt för hela gruppen.

I våra projektarbeten arbetar vi med en projektplan där planering och genomförande systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras på gruppnivå och individnivå. Varje barns intresse och progression kring projektarbetet synliggörs i våra verksamhetsloggar på Mitt Pysslingen (vårt kommunikationsverktyg) som både barnet och vårdnadshavaren får ta del av.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar