×
 

pedagog och barn i samspel på förskolan

Om Sjöstaden

För oss är det viktigt att alla barn trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje barn en god grund för sin fortsatta utbildningsresa genom att utveckla lusten att lära. Vi vill också att barnen ska utveckla förmågan att tänka kritiskt och lära av andra kulturer. På Sjöstaden får barnen tidigt lära sig att samspela med andra.

Rörelse

Vårt mål att ge varje barn på Sjöstaden kunskap om vikten av rörelse och hälsa för att må bra och känna rörelseglädje. Barnen ska få uppleva rörelse genom olika uttrycksformer. Våra lärmiljöer är utformade för att uppmuntra till daglig rörelse, men också för avslappning och återhämtning. Vi har ett rörelserum som kan nyttjas av alla barn. En gång i veckan har vi ett gemensamt fyspass “torsdagsfys”, där alla barn på Sjöstaden får möjlighet att delta i rörelser till musik på gården. 

Naturen - en del av vår lärmiljö

Vi har två gårdar och ett fantastiskt närområde som vi använder flitigt. Naturen utmanar barnen på olika sätt och är en given arena för oss. Förskolans stora gård ligger i anslutning till en skogsdunge som vi dagligen utforskar och leker i, då naturen bjuder in till fantasi, rörelse och upptäckande.

Vi använder ofta närmiljön som en naturlig del av vår undervisning och för att främja en hållbar utveckling. Vi lär oss om natur, hälsa och välbefinnande. Naturmaterial är populärt och ofta vill barnen ta det med sig för att undersöka närmare. Som forskaren Matteon Giusti belyser - att barn som förstår naturen skyddar den och att barn i städer behöver få möjligheter till detta för att på sikt vara med och värna om naturen.

Projektarbete

Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi fokuserar på olika projekt under olika perioder. Dessa projekt utgår från barnens behov och intressen, där vi utforskar och lär tillsammans.

Banrens projektarbeten dokumenteras, följs upp och analyseras. Varje barns intresse och progression kring projektarbetet synliggörs i förskolans kommunikationsverktyg Mitt Pysslingen, som är tillgängligt för både barn och vårdnadshavare.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar