×
 

Så arbetar vi med hållbarhet

Hållbarhet är en viktig del av Pysslingen Förskolors verksamhet. Förskolan är en plats där kreativitet och lek blandas med lärande och omsorg, om varandra och om vår gemensamma miljö. Arbetet med att skapa en hållbar framtid för barn tar avstamp i FNs hållbarhetsmål samt skollagen och läroplanen. Vårt bidrag till en hållbar utveckling handlar främst om social hållbarhet eftersom vårt uppdrag bygger på barnkonventionen och demokratiska värderingar.

Socialt ansvar

Grunden för vår verksamhet handlar om ökad social hållbarhet, genom att ge barnen en likvärdig start i livet. Vi arbetar varje dag för att göra världen mer hållbar och till en trygg och stimulerande plats för barn.

Ekonomiskt ansvar

Vi försäkrar oss om att medlen går till sådan verksamhet som verkligen innebär förändring i barns liv. Vi är måna om våra saker och gör medvetna inköp.

Ekologiskt ansvar

Vi minimerar de negativa avtryck på miljön som vår verksamhet kan medföra. Störst miljömässig påverkan har vi genom undervisningen för hållbar utveckling, där vi hjälper barnen att bygga en mer hållbar relation till natur och miljö.