×

 

Händer på varandra tillsammans i organiserat team

Så arbetar vi

Ledningsteam

Varje förskola leds av ett team bestående av en rektor, en biträdande rektor, en utvecklingschef och en intendent. Varje ledningsteam har 3–6 förskolor i sitt förskoleområde. På varje förskola finns även en platsansvarig. Tack vare denna organisation har alla medarbetare på den enskilda förskolan tillgång till olika ledningskompetenser för stöd och hjälp där beslut ofta tas med korta ledtider.

Kvalitetssäkring

Vi är mycket stolta över vårt kvalitetssystem som säkerställer att alla barn i Pysslingen Förskolor får vad de har rätt till i form av kunskapsutveckling och undervisning. Förskolemodellen synliggör förskolans styrkor och utvecklingsområden och skapar därmed möjlighet till kvalitetsutveckling. Läs mer om vårt kvalitetssystem här. Vi redovisar öppet alla våra resultat, styrkor och utvecklingsområden. Denna öppenhet triggar oss själva att hela tiden bli bättre, men också för att föräldrar och medarbetare kan se vad de får om de väljer våra förskolor.

Det lilla företaget i det stora

Varje förskola har eget ansvar för sin budget och verksamheten finansieras utifrån den barnpeng som finns i aktuell kommun. Förskolan drivs som ett eget bolag utifrån dess egna lokala förutsättningar. Styrkan med Pysslingen Förskolor är att förena det lokala perspektivet ute på förskolan med fördelarna av att vara en del av ett starkt företag. Varje förskola har till exempel tillgång till stöd och hjälp inom ledning, ekonomi, IT, fastighet, HR, kvalitet och marknad/kommunikation.