×
 

Resultat i Röda Bergets kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

- Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt kontinuerliga arbete med trygghet och trivsel i kombination med en god pedagogisk verksamhet fortsätter att visa sig i höga resultat.

- Årets resultat visar på att vår verksamhet är fortsatt stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med lärmiljön inomhus samt med vilka aktiviteter vi erbjuder i vår närmiljö, vilket vi också kan se i resultatet.

- Årets resultat visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller framför allt överlämningen av vad som hänt under barnens dag vid hämtning på eftermiddagen.

- Alla vårdnadshavare kommer via föräldrarådet och Mitt Pysslingen att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.