×
 

Resultat i Röda Bergets vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Resultaten visar att våra vårdnadshavare fortsatt upplever att deras barn är trygga på förskolan och att de vuxna tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. 

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs bra hos oss. Vi har aktivt arbetat med att utveckla lärmiljön inomhus, framför allt när det gäller pedagogiskt material.

Vi har vi ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Våra fokusområden framåt kommer vara att utveckla lärmiljön utomhus kopplat till fysisk aktivitet, lek och lärande samt utflykter. Vi kommer även fortsätta utveckla lärmiljön inomhus kopplat till digitala verktyg. 

Via våra sociala mediekanaler och via appen Mitt Pysslingen kan alla våra vårdnadshavare få ytterligare insyn i verksamheten. 

Alla vårdnadshavare kommer att hållas informerade om vårt systematiska kvalitetsarbete via förskoleråd, månadsbrev samt vårdnadshavarmöten.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.