×
 

Om Röda Berget

Röda Bergets verksamhet grundar sig på traditionell svensk förskolepedagogik. Vi vill att barnen ska utveckla färdigheter och förmågor som de har användning av hela livet. En färdighet som vi lägger särskilt stor vikt vid att barnen utvecklar är sin sociala förmåga. Översatt till förskolans språk betyder detta förmågan att dela med sig, trösta den som är ledsen, uttrycka sin åsikt men också ta hänsyn till andras idéer och önskemål.

Att det är roligt att göra saker tillsammans är viktigt för oss att förmedla till barnen här på Röda Berget. Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att vi väver samman läroplanens målområden och barnens intressen till undervisningssammanhang där barnens tankar styr åt vilket håll projektet ska gå.

Hållbar generation på Röda Berget

På Röda Berget arbetar vi för att barnen i tidig ålder ska bli medvetna om och tänka på hållbarhet ur olika perspektiv. Vårt förhållningssätt är att vi alla kan bidra till en hållbar utveckling, i stort och smått. Alla aktiviteter betyder något och vi gör dem tillsammans med barnen. För det måste börja med barnen och vi kallar dem för Den hållbara generationen.

"Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna", sa FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon när de globala målen för hållbar utveckling från FN antogs 2015. Barnen är vår framtid och allt de lär sig, de värden de får med sig, under vägens gång påverkar vår gemensamma framtid.

Likt ett paraply som spänner över hela utbildningen, genomsyrar hållbarhetsarbetet allt vi gör. Vi arbetar med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som bland annat utgår från FN:s globala mål och barnkonventionen

Djur och natur, återvinning och hälsa

På Röda Berget arbetar vi med hållbar utveckling på många olika sätt. Till exempel lär vi oss om djur och natur, återvinning och skapande med återbruksmaterial. Det kan även handla om värdegrundsarbete, hur man är en bra kompis, källkritik och förmågan att dra egna slutsatser, omvärldsperspektiv och läran om vår närmiljö samt läran om kropp och hälsa. 

Hållbarhetsarbete i vår lär- och utemiljö

Hållbarhetsarbetet speglas på olika sätt i vår lärmiljö. Dels i pågående projekt och dokumentation, men även mer konkret i form av exempelvis återvinningsstationer och platser för rörelse och återhämtning. Vi använder en hel del naturmaterial och återbruksmaterial i vår undervisning och arbetar med tydliga länkar ut i världen som kartor, flaggor och ord på olika språk. 

Förskolans utemiljö och närmiljö är också viktiga i vårt hållbarhetsarbete, då det är där vi möter naturen. Exempel på aktiviteter vi gör med barnen i vår utemiljö är att odla, prata om Allemansrätten och plocka skräp.

Giftfri förskola

Vi eftersträvar en Giftfri förskola, vilket innebär att vi samarbetar med leverantörer (av leksaker, möbler och annat material) som använder giftfria och godkända material och att vi väljer hållbara material, till exempel trä istället för plast, där det är möjligt.  

Måltider och kök

Vi lägger stor vikt vid att våra matstunder ska erbjuda matglädje och matro och använder i stor utsträckning KRAV- samt EKO-märkta råvaror. Vi samarbetar med Stockholm Vatten och Avfall som ser till att vårt matavfall blir till biogas.  

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns. Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar