×
 

Hej Camilla!

Camilla är förskollärare och har arbetat på Röda Berget sedan 2017. Hon uppskattar att få vara en stöttande och närvarande vuxen i barnens liv.

P som i Pysslingen

Namn: Camilla
Jobbar som: Förskollärare

 Hos oss på Röda Berget är barnen delaktiga i sin vardag och tillåts ha inflytande i sin utbildning genom att vi pedagoger är närvarande, lyhörda och medforskande.

‒ Vi arbetar dagligen och progressivt med värdegrundsfrågor för att se till att barnen utvecklas både socialt och i sin identitet. Barn som mår bra, gör bra. 

‒ Barnen får en mångsidig utbildning som anpassas efter behov och vi använder lek som universalt språk i aktiviteter och vid rutinsituationer.

‒ Det jag gillar mest med att arbeta på Röda Berget är att varje dag få möta min barngrupp i deras utveckling och att få vara en positiv, stöttande och närvarande vuxen person i barnens liv. 

‒ En annan viktig del för mig är mina kollegor som bidrar till en rolig och inspirerande arbetsmiljö under hela dagen.

Namn: Camilla Carlsson
Jobbar som: Förskollärare