×
 

Vår inriktning

hållbarhetsarbete, samla skräp och sortera skräp

Hållbar generation

- hållbarhetsarbete för barnen och deras framtid.

Vi arbetar med hållbarhet utifrån olika perspektiv, såsom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. För oss kan det handla om odling, återvinning, värdegrundsarbete, normkritiskt förhållningssätt, yoga och mycket mer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • En hållbar generation 

  Hos oss på Röda Bergets förskola i Vasastan är hållbarhet en viktig grundpelare i verksamheten. Dagens barn kommer i sinom tid att påverka vår gemensamma framtid. Genom att tidigt skapa medvetenhet, förståelse och intresse för frågor som rör hållbarhet hoppas vi kunna bidra till en hållbar utveckling. I vårt hållbarhetsarbete får barnen både lära sig nya saker både i vardagssituationer och i planerade projektarbeten. Exempel på aktiviteter vi kopplar till hållbarhet är odling, att plocka skräp och att pyssla med natur- och återbruksmaterial.  

  Förskola i Vasastan med projektinriktat arbete 

  Vi arbetar projektinriktat, vilket i praktiken innebär att barnens intressen påverkar hur vi tar oss an de olika delarna av läroplanens målområden. På så sätt får barnen lära sig nya saker på ett effektivt sätt som känns meningsfullt och lustfyllt för dem. De olika teman vi berör rör allt från språk till matematik, kommunikation, naturvetenskap och teknik.

  Barnens sociala förmågor i fokus på vår förskola i Vasastan

  På Röda Bergets förskola i Vasastan arbetar pedagogerna aktivt för att utveckla och stärka barnens sociala förmågor. Vi uppmuntrar barnen att vara sig själva och att uttrycka sina känslor, tankar och åsikter. Barnen får utveckla sina förmågor i allt från kommunikation till relationsbyggande, empati och konflikthantering. Förmågor de kommer att dra nytta av livet ut. På så sätt lägger vi grunden för trygga och respektfulla individer med ett solidariskt förhållningssätt gentemot andra människor.

  Här kan du läsa mer om Röda Berget.