×
 

Resultat i Riddarborgens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med att synliggöra undervisningen för både barn och vårdnadshavare, men har inte uppnått önskat resultat. Med anledning av detta kommer vi att fortsätta jobba med struktur och rutin kring information och kommunikation på hela förskolan. 

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.