×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

- utforskande, reflektion och delaktighet är viktiga hörnstenar i vårt arbete

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik på vår förskola i Skogås

Hos oss på Riddarborgens förskola i Skogås präglas den dagliga verksamheten av en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Reggio Emilias pedagogiska filosofi går i stora drag ut på att barn gynnas av att få vara delaktiga i sina läroprocesser och att de genom utforskande förhållningssätt ska få lära sig att finna svar på sina frågeställningar. Våra engagerade pedagoger är delaktiga, utmanar och engagerar barnen på ett meningsfullt och roligt sätt som passar dem. Det är alltså barnens idéer, kreativitet och fantasi som driver vårt arbete i riktning mot läroplanens mål.

Demokrati- och värdegrundsarbete

En viktig hörnsten i verksamheten på Riddarborgens förskola i Skogås är demokrati- och värdegrundsarbete. Vi vill bidra till ett sunt förhållningssätt till andra människor och vår omvärld där olikheter accepteras och respekteras samt att man vågar vara sig själv. Våra engagerade pedagoger arbetar aktivt för att lära barnen att samarbeta och agera solidariskt mot sina medmänniskor. Vi vill också ge dem en förståelse för demokratiska principer på ett sätt som är enkelt för ett barn att ta till sig och tillämpa. På så sätt lägger vi grunden för trygga och respektfulla individer.

Förskola i Skogås med närhet till naturen

Hos oss på Riddarborgens förskola i Skogås tar vi tillvara på vårt läge med gott om smultronställen i närområdet! Vi har gångavstånd till allt från spännande skog till roliga parker där barnen får leka och upptäcka nya saker.


Här kan du läsa mer om Riddarborgen.