×
 

Resultat i Pipmakarens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs väldigt bra hos oss. Vi har aktivt arbetat med att utveckla lärmiljön inomhus, framför allt när det gäller pedagogiskt material. Samtidigt ser vi i resultaten att den pedagogiska miljön både inne och ute är det område som vi fortsatt behöver arbeta för att utveckla och synliggöra i samverkan med våra vårdnadshavare.

Vi kommer givetvis att fortsätta arbetet med att utveckla vår fina verksamhet för att säkerställa att vi även framåt håller en hög kvalitet.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.