×
 

Resultat i Pipmakarens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Årets resultat visar att våra vårdnadshavare är fortsatt nöjda med förskolans pedagoger, och att pedagogerna är angelägna att skapa en god start på barnens dag på förskolan.

Vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Vi har gjort en handlingsplan där de viktigaste aktiviteterna är att arbeta med lugn och ro, utomhusmiljön samt att fortsätta utveckla arbetet med digitala verktyg. 

Via våra sociala mediekanaler och via appen Mitt Pysslingen kan alla våra vårdnadshavare få ytterligare insyn i verksamheten. 

Alla vårdnadshavare kommer att hållas informerade om vårt systematiska kvalitetsarbete via förskoleråd, månadsbrev samt vårdnadshavarmöten.

Nöjd vårdnadshavare

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.