×
 

Resultat i Orrens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Vi höjde oss mer än förväntat utifrån svarsfrekvensen. Det arbete vi gjort inför enkätperioden har bidragit till den höga svarsfrekvensen. 

Vi ser en ökad nöjdhet hos vårdnadshavarna om den information de får om vad som händer på förskolan. Resultatet visar även att många vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Ett av våra utvecklingsområden är att tydligare synliggöra för vårdnadshavarna hur vi i verksamheten arbetar för och erbjuder barnen återhämtning och vila.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.