×
 

Om Orren

Alla pedagoger på Orren skall känna alla barn på hela förskolan, så att barnen känner sig trygga överallt hos oss under dagens lopp. För att hålla en jämn kvalité över hela förskolan tycker vi det är viktigt att samarbeta i pedagogiska frågor och i vår organisation.

Orrens pedagogiska organisation är formad utifrån idén att barn lär sig bättre i mindre grupper. Därför delar vi in barnen i mindre grupper på avdelningarna och har planerade pedagogiska utmaningar och lärande situationer både ute och inne.

Vi lägger stort fokus vid rörelse som får igång knopp och kropp, liksom vid att vi tar hand om oss själva och varandra. Varje fredag har hela förskolan Fredagsfys, ibland blir det Yoga med Pyss och Ling. Varje år arrangerar vi Orrenloppet för alla våra barn.

Förskolan har även en stor gård som inbjuder till lek och stimulerar till aktiviteter i alla väder och årstider.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Den dagliga kontakten med vårdnadshavare är viktig"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar