×
 

De äldsta barnen på Nytorget deltar i skolförberedande aktiviteter

Hjulande barn i lärmiljö på Pysslingen förskola
Att vara fem år och snart börja förskoleklass är en speciell händelse. På samma sätt kan det vara speciellt att vara förälder till en femåring. Många tankar väcks om femåringen fått med sig det den behöver för att klara av att börja förskoleklass.

Under sista året på förskolan sker tät kontakt mellan förskolan och hemmet för att kunna samverka om de frågor och funderingar som uppstår både hos barn och vårdnadshavare inför den nya tiden i förskoleklass.

På förskolan deltar barnet i aktiviteter som valts ut för att särskilt stimulera den som snart ska lämna förskolan och längtar till nya utmaningar i förskoleklass.