×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Att samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare fungerar bra är viktigt för barnet och som vårdnadshavare har du möjlighet att få information, delaktighet och inflytande genom nedan nämnda planerade forum. Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan.

Det dagliga mötet

Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss. Det är en dialog för att samverka kring barnets trivsel, utveckling och lärande på förskolan. Barnet uppmuntras efter att efter förmåga själva berätta och visa med stöd av pedagogerna som finns till hands om det behövs. Vi arbetar med dagrapporter så att ni vårdnadshavare alltid ska kunna få information om vad ert barn har mött under sin dag på förskolan.

Mitt Pysslingen

Genom vårt digitala dokumentationsredskap Mitt Pysslingen följer vi barnens lärande och utveckling. I Mitt Pysslingen skickas även veckobrev med information om vad avdelningen gjort under veckan som gått. Via plattformen kommuniceras barnens tider, ledighet och sjukfrånvaro. Här uppdateras även om förskolans viktiga datum. Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in för att inte gå miste om viktig information.

Förskoleråd

Rådet är ett forum där förskolan bjuder in alla vårdnadshavare att delta i förskolans utveckling. I rådet diskuterar vi frågor som rör förskolan ur olika perspektiv. Här lyfter vi aktuella frågor och funderingar kring utbildningen. Det är ett mötesforum där vårdnadshavare träffar rektor och pedagoger från förskolan. Förskolerådet sker vanligtvis en gång per termin.

Föräldramöte

En gång per termin bjuder varje avdelning in till föräldramöte där pedagogerna beskriver verksamheten och där ni vårdnadshavare får tillfälle att träffa varandra samt oss pedagoger.

Utvecklingssamtal

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per läsår, eller oftare vid behov. Som nyintroducerad på förskolan följer vi upp med introduktionssamtal.

Årlig kundundersökning

Varje år får vårdnadshavare svara på en enkät kring hur de upplever förskolan. Det här är ett viktigt verktyg för vår utveckling. Läs om resultatet.