×
 

Resultat i Nytorgets kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är glada över årets resultat, där 93 procent av de vårdnadshavare som svarat anser att deras barn känner sig tryggt på förskolan och att de är nöjda med personalens bemötande. 

Vi fortsätter arbetet med att utveckla vår utomhusundervisning med mer varierande material och aktiviteter.   

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.