×
 

Om Nytorget

Reggio Emilia – en kreativ och utforskande förskola

Nytorget är en Reggio Emilia-inspirerad förskola som lägger stor vikt vid barns kreativitet och utforskande. Vi ser barnen som aktiva medborgare i samhället vars tankar, funderingar och frågor är viktiga. Genom ett utforskande arbetssätt utformar vi den pedagogiska planeringen med hänsyn till barnens intressen och med utgångspunkt i vad de redan kan. 

De fysiska miljöerna är viktiga för att kunna skapa en stimulerande förskola och på Nytorget finns bl.a. en bygg- och konstruktionsdel, en ateljé, ett fantasirum och en läshörna. Även utemiljön är en viktig plats. Vi har boksamtal med barnen och använder den digitala språk-appen Polyglutt i undervisningen. Detta främjar barnens språkutveckling.

Lek – grund för utveckling, lärande och välbefinnande

Leken är grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande och den har därför en självklar plats i den dagliga verksamheten. Leken är ständigt närvarande och ingår i aktiviteter, planerade såväl som spontant påkomna, i små och stora barngrupper, inomhus och utomhus.

Hållbar utveckling – ett omsorgsfullt förhållningssätt

På Nytorget jobbar vi aktivt tillsammans med barnen kring frågor som rör hållbarhet. Det ingår som en naturlig del i det dagliga arbetet. Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.

Vårt främsta mål är att förskolan ska kännas meningsfull för barnen, för vårdnadshavarna och för pedagogerna.

Ramtid

Vi följer Stockholms stads regler för ramtid och vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Genom en god och regelbunden kommunikation kan du vara med och påverka ditt barns utveckling och lärande på förskolan."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar