×
 

Vår inriktning

pedagog och barn sitter tillsammans och skapar

Lärande för hållbar utveckling

- vi skapar handlingskompetens

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Lärande för hållbar utveckling på Nallebjörnens förskola på Kungsholmen

Hos oss på Nallebjörnens förskola på Kungsholmen är lärande för hållbar utveckling i fokus för verksamheten. Vi ser barnen både som medskapare av det samhälle vi lever i just nu, men även som bärare av den framtid vi tillsammans vill skapa. Vi jobbar mycket med värdegrunden för att skapa så bra förutsättningar för barnen som möjligt och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Förskolan på Kungsholmen med lustfyllt lärande i varierande miljöer

Utomhusverksamhet är en naturlig del av vardagen på Nallebjörnens förskola. Vi uppmuntrar barnens naturliga upptäckarglädje på spännande utflykter i förskolans närområde. Ofta tar vi med oss undervisningen ut, antingen till vår fina gård eller till någon av förskolans närliggande parker, något som ger positiva effekter såsom minskad stress och mer rörelse. Våra engagerade pedagoger är medforskare och med utgångspunkt i barnens intressen och läroplanens mål får barnen lära sig nya saker i varierande miljöer, både i vardagssituationer och i planerade aktiviteter.

Empatiska pedagoger som sätter barnen i fokus 

På Nallebjörnens förskola på Kungsholmen har vi engagerade och empatiska pedagoger som arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar och lägga grunden till trygga och välmående barn. För oss är det viktigt att barnen växer upp till handlingskompetenta individer med förmågan att skapa goda relationer till andra människor. Vi lägger även stor vikt vid välfungerande barngrupper där alla barn känner sig sedda, hörda och respekterade.

Här kan du läsa mer om Nallebjörnen.

pedagog sitter tillsammans med barn och spelar sällskapsspel