×
 

Vår inriktning

Uteverksamhet

- vi förlägger en stor del av undervisningen utomhus

Naturvetenskap

- vi utforskar vår närmiljö med ett naturvetenskapligt fokus

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Utomhusverksamhet i fokus på Nallebjörnens förskola på Kungsholmen

Hos oss på Nallebjörnens förskola på Kungsholmen är utevistelse en viktig del av vår verksamhet. Så ofta vi kan tar vi med oss undervisningen ut, antingen till vår fina gård eller till någon av förskolans närliggande parker. Med utgångspunkt i barnens intressen och i läroplanens mål får barnen lära sig nya saker i spännande utomhusmiljö. Något som ger positiva effekter såsom minskad stress och mer rörelse.

Förskolan på Kungsholmen med inriktning naturvetenskap 

Ett naturvetenskapligt lärande genomsyrar den dagliga verksamheten hos oss på Nallebjörnen. Vi uppmuntrar barnens naturliga upptäckarglädje på spännande utflykter i förskolans närområde. Våra engagerade pedagoger är medforskare och barnen får lära sig om naturvetenskapliga fenomen både i vardagssituationer och i planerade aktiviteter. Hos oss har varje avdelning blivit tilldelade en specifik plats som barnen får återkomma till för att kunna följa naturens gång – ett projekt som väckt stort engagemang hos barnen.

Empatiska pedagoger som sätter barnen i fokus 

På Nallebjörnens förskola på Kungsholmen har vi engagerade och empatiska pedagoger som arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar och lägga grunden till trygga och välmående barn. För oss är det viktigt att barnen växer upp till självständiga individer med förmågan att skapa goda relationer till andra människor. Vi lägger även stor vikt vid välfungerande barngrupper där alla barn känner sig sedda, hörda och respekterade.


Här kan du läsa mer om Nallebjörnen.