×
 

Vår inriktning

Reggio Emilia-inspirerad förskola

- utforskande, reflektion och delaktighet är viktiga hörnstenar i vårt arbete

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Myrängen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Stuvsta

Myrängen är en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Stuvsta, där barnens kreativitet, idéer och fantasier får var i fokus. Vi vill inspirera barnen till att våga utforska världen och utgår från deras intressen och erfarenheter när vi planerar vår verksamhet. Lek och lärande får samverka för att barnen ska få en rolig och utvecklande förskoletid hos oss. Våra pedagoger observerar, analyserar och reflekterar samt anpassar de dagliga aktiviteterna efter barnen. Tillsammans kommer vi fram till de bästa sätten att nå våra läromål. 

En demokratisk förskola i Stuvsta, Huddinge

På Myrängens förskola i Stuvsta, Huddinge, har vi ett demokrati- och värdegrundsarbete för att barnen redan från tidig ålder ska få med sig viktiga begrepp såsom samarbete, solidaritet och olikhet. Vi uppmuntrar barnen till att reflektera över varandras olika sätt att förstå omvärlden och arbetar ständigt med att alla ska känna att de vågar uttrycka sig.

Möten med vårdnadshavare

För att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att påverka vår verksamhet bjuder vi in till olika möten där du kan dela med dig av dina tankar och idéer. Vi har dialogmöten, föräldrasamverkan och utvecklingssamtal samt en årlig kundundersökning som ligger till grund för att utveckla utbildningen. Det dagliga samtalet med dig är otroligt viktigt för oss och vi har aktiva dialoger både vid lämning och hämtning där vi diskuterar barnets trivsel, utveckling och lärande.


Här kan du läsa mer om Myrängen.