×
 

Resultat i Morotens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är verkligen stolta över årets resultat i kundenkäten! Våra vårdnadshavare är väldigt nöjda med förskolans pedagogiska verksamhet och upplever att våra kompetenta och omsorgsfulla pedagoger gör så att deras barn lär sig mer. 

Vi är också väldigt glada över att våra vårdnadshavare känner att deras barn trivs och är trygga hos oss. Vi kommer att fortsätta hålla i och bibehålla det goda arbete som görs, vilket har gett fantastiska resultat hittills och vi är mycket stolta över våra pedagoger!

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.