Resultat i Morotens kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Resultatet i vår kundundersökning är fantastiskt bra! Vi ser att hundra procent av vårdnadshavarna är nöjda med vår verksamhet och att hundra procent även kan rekommendera vår förskola till andra.

Samtliga respondenter upplever att personalen tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker och vi har även full pott i att vårdnadshavare är nöjda med förskolans sätt att kommunicera vad som händer i verksamheten.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.