×
 

Om Moroten

På Morotens förskola värnar vi extra mycket om lek, rörelse och hälsa, eftersom vi vet vilka positiva effekter det har för barns utveckling och lärande. Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Leken är grunden till allt och det är viktigt för oss som pedagoger att hjälpa barnen att utvecklas till lekande individer. Genom leken lär sig barnen så otroligt mycket, de bearbetar sina känslor och erfarenheter, kan prova nya roller, utmanas i sin fantasi och föreställningsförmåga, lär sig ta andras perspektiv, tränar turtagning och ömsesidighet, lär sig nya begrepp och mycket annat.

Rörelse och hälsa

Vi vet att barns motorik påverkar språkutvecklingen och att fysisk aktivitet har många gynnsamma effekter. Vi rör oss varje dag och varvar ofta stillasittande aktiviteter med rörelse för att orka hålla koncentrationen bättre. Varje vecka organiserar vi för gemensamma rörelsestunder och vi är utomhus varje dag. 

Den viktiga vilan

Alla barn vilar hos oss en stund varje dag. För de äldre kan vilan innebära att vi sitter tillsammans och läser en bok, medan för de yngre innebär det att vila eller sova på en madrass. Vilan är viktig för alla, då får hjärnan möjlighet att återhämta sig och bearbeta alla intryck som den fått under dagen. 

På fredagar har vi storsamlingar där vi träffas hela förskolan och har roligt tillsammans. Vi spelar ofta teater, sjunger, ramsar, leker och firar traditioner, vilket är väldigt omtyckt av både barn och pedagoger!

Vi arbetar projektinriktat utifrån förskolans läroplan.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar