×

 

Om Moroten

På Morotens förskola värnar vi extra mycket om lek, rörelse och hälsa, eftersom vi vet vilka positiva effekter det har för barns utveckling och lärande. Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Leken är grunden till allt och det är viktigt för oss som pedagoger att hjälpa barnen att utvecklas till lekande individer. Genom leken lär sig barnen så otroligt mycket, de bearbetar sina känslor och erfarenheter, kan prova nya roller, utmanas i sin fantasi och föreställningsförmåga, lär sig ta andras perspektiv, tränar turtagning och ömsesidighet, lär sig nya begrepp och mycket annat.

Rörelse och hälsa

Vi vet att barns motorik påverkar språkutvecklingen och att fysisk aktivitet har många gynnsamma effekter. Vi rör oss varje dag och varvar ofta stillasittande aktiviteter med rörelse för att orka hålla koncentrationen bättre. Varje vecka organiserar vi för gemensamma rörelsestunder och vi är utomhus varje dag. 

Den viktiga vilan

Alla barn vilar hos oss en stund varje dag. För de äldre kan vilan innebära att vi sitter tillsammans och läser en bok, medan för de yngre innebär det att vila eller sova på en madrass. Vilan är viktig för alla, då får hjärnan möjlighet att återhämta sig och bearbeta alla intryck som den fått under dagen. 

På fredagar har vi storsamlingar där vi träffas hela förskolan och har roligt tillsammans. Vi spelar ofta teater, sjunger, ramsar, leker och firar traditioner, vilket är väldigt omtyckt av både barn och pedagoger!

Vi arbetar projektinriktat utifrån förskolans läroplan.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

På Moroten finns två åldersintegrerade avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. För att möta varje barns behov och intressen delar vi upp oss i mindre grupper under dagen. Vi arbetar projektinriktat och målstyrt mot alla delar i vår läroplan.

Våra femåringar träffas i tvärgrupper varje vecka. Här strävar vi efter att ge barnen en bra grund att stå på när det gäller språklig och matematisk medvetenhet. Parallellt med detta tränar vi också mycket på våra sociala förmågor i denna grupp så att barnen är väl rustade när det är dags att börja i förskoleklass.

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor följer respektive kommuns regler för ramtid och anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom dessa. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.