×
 

Om vår inskolning

Det är en stor händelse att börja i förskolan! Därför vill vi att er start ska bli så bra som möjligt. Här får vi i lugn och ro lära känna ditt barn och ta reda på mer om vad ditt barn tycker om, vilka rutiner hen är van vid och vad du som vårdnadshavare tycker är viktigt för ditt barn. Vår inskolningsprocess bygger på att skapa förtroende och trygghet.

Inskolningen bygger på ett gott samarbete mellan dig som vårdnadshavare och oss pedagoger. För oss är det viktigt att du känner till hur vi arbetar och vilken uppgift du har i introduktionsprocessen. 

Föräldraaktiv inskolning

På Morotens förskola erbjuder vi en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att barnet skolas in under trygga förhållanden, där du som vårdnadshavare får möjlighet till stor delaktighet och insyn i vår verksamhet. Under tre hela dagar lär du och ditt barn känna förskolans miljö, rutiner, pedagoger och nya kompisar i lugn och ro. 

Genom att du som föräldrar deltar aktivt i förskolans olika moment ökar din förståelse för vår verksamhet och våra rutiner. Detta bidrar förhoppningsvis till större trygghet hos dig, vilket du sedan förmedlar vidare till ditt barn. 

Tillsammans gör vi sedan upp en plan hur vi ska lägga upp resten av inskolningen utifrån barnets behov. Det är alltid bra att avsätta två veckor för inskolningen, även om det i många fall kan gå snabbare.

Vi bygger trygga relationer

Under inskolningen är en pedagog med hela tiden och lär känna dig och ditt barn och blir som en mentorspedagog. Pedagogen bygger stegvis en relation med barnet, som samtidigt känner tryggheten av att ha sin vårdnadshavare med sig.

Under den närmsta veckan efter att du lämnat ditt barn vill vi att du är flexibel och finns tillhands om ditt barn behöver dig.

Alla nya familjer erbjuds att komma och hälsa på oss för att träffa pedagoger och barn samt för att se våra miljöer. Varje vår erbjuder vi även ett informationsmöte för våra nya familjer, där förskolans ledningsteam berättar om verksamheten.

Pyss går till förskolan

För att ge både barn och vårdnadshavare en så trygg inskolning som möjligt påbörjar vi i Pysslingen förskolor, inskolningen redan innan det första besöket i förskolan, genom att boken “Pyss går till förskolan” kommer hem i brevlådan. 

I samtal om boken kan du och ditt barn  i lugn och ro förbereda er för mötet med förskolan. Boken finns också som film:

Du kanske också funderar på...

Flicka hänger upp kläder på förskolan

Vilka kläder behöver mitt barn på förskolan?

När ditt barn blir sjukt

Vad ska jag tänka på när mitt barn är sjukt?