×
 

Resultat i Mimers kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi ser mycket allvarligt på årets resultat och det påbörjade arbetet med att vända läget fortsätter. 

De områden som resultatet visar att vi behöver förbättra är lärmiljöerna både inne och ute. Det för att barnen ska få trygga och stimulerande dagar på förskolan. Förskolans verksamhet ska vara likvärdig för alla barn. Ett annat område som behöver stärkas är tydligheten i rutiner. Dessutom kommer vi att se över kommunikationen mellan förskolan och hemmet.

Vi har gjort en handlingsplan och genom extra insatser och stöd från Pysslingen Förskolor stärker vi nu alla delar och ser att kvaliteten på verksamheten kommer att höjas.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.