×
 

Resultat i Mimers kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Det är så roligt att se att det utvecklingsarbete med både innemiljön och utemiljön som pågått under året har gett ett gott resultat. Gården har rustats upp och den ger nu större möjlighet till stimulans för alla barn. Likaså lärmiljön inne där vi nu har mer material och språkinriktningen har tagit form. Vi fortsätter att utveckla miljöerna både inne och ute även framåt.

Arbetet med trygghetsvandringar fortsätter att skapa trygga miljöer. Det innebär att barnen själva får berätta om hur de upplever att vistas i olika delar av förskolans miljöer. Barnen är sedan med och formar åtgärder för en roligare och tryggare miljö. Vi är mitt i ett pågående utvecklingsarbete, men så här långt visar resultatet att vi redan kommit en bit på väg.  

Nöjdheten och rekommendationen av förskolan ökar och vi är så stolta över våra pedagoger som skapar dagar som stimulerar till lek och lärande för barnen på Mimer.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.