×
 

hylla med barnböcker på olika språk

Om förskolan Mimer

Hos oss på förskolan Mimer i Rissne fokuserar vi på familjen, rörelse och språk.

Språk

Tillsammans upptäcker och tolkar vi ord och språk som finns omkring oss och reflekterar över hur de kan hjälpa oss att förstå varandra och vår omvärld. Vi arbetar både med svenska och med andra språk.

På förskolan Mimer har vi ett eget bibliotek där ni som familjer kan låna hem böcker för att främja läsning och boksamtal. Vi har också tillgång till det digitala biblioteket Polyglutt som kan användas både självständigt och tillsammans med en pedagog. Polyglutt är en tjänst som alla våra familjer får tillgång till hemma med hundratals böcker på många olika språk. 

Vi möts i våra läsmiljöer inomhus, ute på vår gård och i våra språkpromenader där vi leker med ord, bokstäver  och begrepp. Vi förstärker språket med hjälp av stödtecken och bildstöd. Vi har ett fint samarbete med biblioteket och tar del av deras rika kulturutbud. Barnen får delta i spännande sagostunder och boksamtal varje dag.

Rörelse

Vi vet att barn mår bra, blir gladare och får bättre koncentration av mycket rörelse och att en aktiv livsstil redan tidigt i livet är viktigt. Därför har vi olika rörelseaktiviteter varje dag tillsammans med barnen. Vi erbjuder utevistelse, dans, hinderbanor, rörelselekar, språkpromenader och mycket mer. 

På förskolan Mimer startar vi igång varje vecka med “Hej hopp måndag” där vi har morgongymnastik med barnen och deras familjer och dricker en god smoothie tillsammans.

Familjen

Vi arbetar i nära samverkan med er som familj, där vi samtalar om ert barns behov och intressen för att kunna planera undervisningen. 

På Mimer har vi föräldraaktiv inskolning, eller introduktion, för att både ditt barn och du som vårdnadshavare ska få en trygg start hos oss. Det innebär att du som vårdnadshavare är med under minst tre heldagar i förskolan för att vi ska lära känna varandra och gemensamt förstå barnets behov. 

Trygghetsvandring är Pysslingens metod för att barn ska ges möjlighet att göra sin röst hörd i frågor som berör dem. Tillsammans sätter vi ord på känslor kopplat till förskolans miljö och struktur. Trygghetsvandring är vårt sätt att undervisa om Barnkonventionen.

Ni som familj involveras på olika sätt under våra återkommande traditionsdagar Hela Pysslingen rör sig, Hela Pysslingen skapar läslust och Hela Pysslingen för en hållbar miljö. 

Ramtid

Förskolan Mimer följer Sundbybergs kommuns regler för ramtid. Vårdnadshavare har rätt till omsorg för sina barn alla helgfria vardagar mellan klockan 06.30-18.30, om behov finns.

Välkommen att kontakta oss på förskolan om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för oss."

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar