×
 

Pasta för hungriga barn på Solängens förskola

På Mimer serverar vi mat för aktiva barn

På Mimer får vi vår mat från ett cateringföretag som levererar god och näringsriktig mat tillagad av naturliga råvaror.

Mat och pedagogik

De pedagogiska måltiderna är en av de viktigaste stunderna vi har med barnen. Därför tar vi tillvara dessa genom att arbeta mycket med språk, socialt samspel, matematik och kultur. 


Under måltiden får barnen uppleva och utmanas i:

‒ Att bli sedd, hörd och bekräftad

‒ Att utveckla sitt språk genom att reflektera över dagen, utbyta erfarenheter, tankar och kultur

‒ Att träna på turtagning

‒ Att möta varandra och känna sig trygg

‒ Att prova och uppleva nya smaker

‒ Matematik; mängd, antal, volym, form, storlek, addition, subtraktion och division