×
 

Hej Parvin!

Parvin Arghavani är förskollärare på Mimer och har över 20 års erfarenhet från förskolan. Hon brinner för demokrati och för barns rätt i samhället.

porträttbild av Parvin, pedagog, som står framför ett fönster med förskolegård utanför

Namn: Parvin Arghavani
Jobbar som: Förskollärare

Namn: Parvin Arghavani
Jobbar som: Förskollärare

Vad gillar du mest med att vara pedagog på förskolan Mimer?

Det bästa är att jag tillsammans med mina kollegor får skapa en stämning av glädje och lärande på förskolan.

Hur tänker du kring förskolans inriktning mot språk, rörelse och familj?

Språk är makt och det finns en stor önskan från barnens vårdnadshavare att vi lär ut svenska. Det ger barnen större möjligheter i framtiden. Rörelse hjälper oss att hålla fokus och gör att barnen blir gladare under hela dagen.

Vilken är din favoritstund på dagen?

När vi äter tillsammans med barnen, det är en stund av glädje och samtal om tidigare situationer där vi fångar upp barnens tankar och reflektioner.