×
 

Vår inriktning

barn som åker skridskor på is med förskolan

Hälsa och rörelse

– främjande av goda levnadsvanor

Vårt arbete med hälsa och rörelse innefattar, förutom fysisk aktivitet, även goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktivitet som är anpassad efter barnens behov.
barnhand håller i förstoringsglas och undersöker träd

Hållbar utveckling

– ett omsorgsfullt förhållningssätt

Vi jobbar aktivt tillsammans med barnen kring frågor som rör hållbarhet. Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.

Så ser det ut hos oss!

Häng med Pyss & Ling in på förskolan

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

 • Inga kategorier
 • Naturvetenskap och teknik i fokus på vår förskola på Södermalm

  På förskolan Mariatorget på Södermalm tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi vill vara med och bidra till ökad förståelse för olika former av samband som rör djur, natur och människor. Detta gör vi bland annat genom spännande spaningar i vår närmiljö, där barnen gemensamt får utforska och söka svar på sina frågeställningar tillsammans med våra engagerade pedagoger. 

  Den kreativa förskolan vid Södra Station på Södermalm

  En viktig grundpelare i vår verksamhet är att uppmuntra barnens kreativitet. Vi erbjuder därför en stimulerande och inspirerande miljö där barnen får möjlighet att vara kreativa i miljöer som passar dem och deras intressen. På Mariatorgets förskola på Södermalm har ditt barn tillgång till allt från en ateljé till en bygg- och konstruktionsdel, ett fantasirum och en läshörna. Vi tar även tillvara på vårt läge nära Södra Station på Södermalm med gångavstånd till parker, bibliotek och härliga utemiljöer som vi besöker regelbundet!

  Uppmuntran till självständigt tänkande i en trygg miljö

  På vår förskola på Mariatorget på Södermalm ska alla barn få känna sig sedda, hörda och uppleva att de är viktiga. Vi arbetar med en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik, där en av de bärande idéerna är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Vi anser att barnens tankar, funderingar och frågeställningar är viktiga och således ligger dessa till grund i vår pedagogiska planering. Våra pedagoger arbetar därför aktivt med metoder för att barnen ska utvecklas till att bli trygga och självständiga individer med en förmåga att söka kunskap och uttrycka tankar och åsikter. 


  Här kan du läsa mer om Mariatorget

  barn som skapar kreativt med lera i förskolan