×
 

Hej Ellinor!

Ellinor Nilsson är förskollärare och har arbetat på Maria Ro sedan 2017. Ellinor tycker bäst om att få se barnen växa till egna individer och utvecklas genom aktiviteterna på förskolan.

Namn:: Ellinor Nilsson
Jobbar som:: Förskollärare

  Vad gör förskolan Maria Ro till en så bra plats för våra barn?

  ‒ Barnens vistelsetid på Maria Ro genomsyras av trygghet, glädje och gemenskap. Avdelningarna har en god grund att stå på i sin undervisning. Undervisningen vilar på väl
  genomförd reflektion och planering.

  Vilken är din favoritstund på dagen?

  ‒ För mig är det stunden oftast när jag kommer på morgonen eller har varit iväg en längre
  stund från avdelningen och en del av barnen glada kommer springande emot mig.

  Vad gillar du mest med att vara pedagog på Maria Ro?

  ‒ Den relationen som vi får till barnen och att få se dem växa till egna individer och utvecklas
  genom allt vi gör tillsammans.

  Vad är viktigt för dig i mötet med barnens föräldrar?

  ‒ Tillit till mig som pedagog i arbetet med barnen, men även kommunikationen mellan
  pedagog och vårdnadshavare.

  Namn:: Ellinor Nilsson
  Jobbar som:: Förskollärare