×
 

Språkstimulans är viktigt på förskolan Mälarhöjdsparken

Språket är grunden till en trygg utveckling för alla barn. Att ha ett språk och att kunna kommunicera med andra är en förutsättning för att förstå sin omvärld, stärka sin självkänsla och interagera med andra. I Pysslingen Förskolor arbetar vi med språkutvecklande aktiviteter för att stärka barnens kommunikationsförmåga samt läs- och skrivutveckling.

Högläsning och möjligheten till varierad litteratur är viktiga delar för språkstimulansen. I förskolan ska det finnas tillgång till barnlitteratur för alla åldrar och i lärmiljön ska det för alla barn finnas tillgängligt material som både stimulerar och utvecklar barns skriftspråk.

Alla Pysslingens förskolor har egna bibliotek där du och ditt barn kan låna hem böcker och läsa tillsammans.

Hela Pysslingen skapar läslust

I februari varje år, i samband med Internationella dagen för modersmål, har vi i Pysslingen Förskolor en gemensam läslustdag. En dag då vi fokuserar extra mycket på att erbjuda barnen olika aktiviteter kopplade till språk och läsning. Detta gör vi för att på ett lekfullt sätt belysa vikten av att läsa tillsammans och ge barn ett språk. Språket är biljetten in i gemenskapen och gör det möjligt för barnet att kunna göra sin röst hörd.

Polyglutt - digital boktjänst

I Pysslingen Förskolor använder vi verktyget Polyglutt i vårt arbete med barns språkutveckling. Polyglutt är ett digitalt bibliotek som ger möjlighet att lyssna till böcker på olika språk. Det väcker barnets läslust, ger barnet tillgång till högläsning på sina egna villkor och stärker flerspråkigheten hos de barn som har flera språk i sin närhet. 

Här kan du läsa mer om Polyglutt.

I Pysslingen Förskolor har alla barn möjlighet att ta del av Polyglutt i hemmet, kontakta din pedagog för mer information.

Pysslingens språkstrategi

I vår språkstrategi anger vi riktning för vad förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla under sin förskoletid. Strategin tydliggör också ansvaret för vad det språkutvecklande arbetet innebär för huvudman, rektorer, ledningsteam, förskollärare och barnskötare. Ladda ner språkstrategin nedan.