×
 

Så arbetar vi

Vi erbjuder barnen en mångfald av material och verktyg som finns tillgängliga i barnens nivå och förändrar miljön efter när lärandet förändras. Vi skapar tillfällen för barnen att förundras över, att få uppleva, utforska och experimentera.

Lärmiljöer

I den pedagogiska miljön är strukturen tydlig för barnen då den är indelad i olika stationer som exempelvis byggstation och måleristation. Vi är noga med att materialet är väl synligt i barnens nivå och organiserat på olika sätt. Fotografier på materialet tillsammans med det skrivna ordet (guidebilder) visar barnen var materialet ”bor” någonstans.

Vår strävan är att materialet ska tilltala barnen på ett inspirerande sätt och barnen ska känna lust att utforska och leka. När barnen lärt sig hitta i miljön och material har de själva möjlighet att följa sin egen tanke. Vi presenterar även material för barnen genom att ställa fram det på ett estetisk och tilltalande sätt. 

Mindre grupper

Barnen delas dagligen in i mindre grupper inne som ute där vi ger barnen möjlighet att lära sig olika tekniker och utforska olika slags material. Vi ger varje barn rätt till sin egen individuella tidslinje i läroprocesserna.

Likvärdighet

Kontinuerligt observerar vi hur barnen rör sig mellan stationer och vilka rum/stationer som varje barn väljer. På detta sätt säkerhetsställer att varje barn känner sig trygg i varje rum inne som ute och upplever sig likvärdig i miljön.