×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Naturvetenskap i samspel med naturen

På förskolan Lusthuset är naturvetenskap en central del av vårt arbete. Vi är nyfikna när vi utforskar naturen och dess fenomen.
barn utforskar naturmaterial utomhus

Naturen är vår vardag

Med vår stora lummiga gård samt omgivande naturområden inbjuder till utforskande, lek och lärande. Barnens upptäckter i naturen används som grund till projekt.
pedagog och barn sitter och interagerar på förskolan

Barnens intresse som grund för projekten

Barnens nyfikenhet och intresseområden ligger till grund för våra projektarbeten under året. Vi pedagoger är närvarande och medforskande för att se varje barn.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

En förskola i Saltsjö-Boo med barnens intressen i fokus

Hos oss på Lusthusets förskola i Saltsjö-Boo i Nacka står barnens intressen i fokus. Vi har lyhörda pedagoger som formar aktiviteter och anpassar material och miljöer efter barnens önskemål och behov så långt det är möjligt. På så sätt tar vi tillvara på barnens intressen för att lära dem nya saker på ett sätt som både är effektivt och roligt.

Förskolan i Nacka med naturvetenskaplig profil

Lusthusets förskola i Saltsjö-Boo har en naturvetenskaplig profil. Naturvetenskap, liksom hållbar utveckling, genomsyrar vår dagliga verksamhet och våra pedagoger arbetar aktivt för att barnen ska få ökad förståelse för samband som rör djur, natur och människor. Vi tar tillvara på vår närmiljö med gott om härliga naturområden med allt från skog till hästhagar och sjöar. På våra upptäcktsfärder i naturen får barnen upptäcka nya saker som vi sedan använder som grund till våra projekt för olika naturvetenskapliga ämnen.

God kommunikation med vårdnadshavare 

En god kommunikation med dig som vårdnadshavare är en viktig hörnsten i vår verksamhet på Lusthuset. Vi har som mål att skapa god samverkan och personlig kontakt mellan hemmet och förskolan. Vi anser att det dagliga mötet mellan pedagoger och vårdnadshavare är det viktigaste verktyget för att lyckas med vårt uppdrag och vi använder oss även av det digitala verktyget Mitt Pysslingen där du enkelt kan ta del av vad vi gör under dagarna. Vi bjuder dessutom regelbundet in till öppna samråd, vårdnadshavarmöten och samtal mellan vårdnadshavare och pedagoger.


Här kan du läsa mer om Lusthuset.

barn leker med vatten och leksaker i en balja utomhus