×
 

Pyss kommer med sin pappa till förskolan Pysslingen

Vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Vår verksamhet ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar och behov.

Vårt mål är att du som vårdnadshavare ska ha en god insikt och delaktighet i förskolans verksamhet.

På Lövhagen arbetar vi med föräldrasamverkan genom:

  • informationsmöte inför introduktion/inskolning
  • introduktion/inskolning
  • utvärdering av introduktion/inskolning
  • föräldramöten
  • utvecklingssamtal
  • adventsfika
  • sommaravslutning

Föräldraaktiv introduktion/inskolning

Under ditt barns inskolning är du tillsammans med ditt barn på förskolan i tre dagar. Du får se och lära dig hur verksamheten fungerar och uppleva mycket tillsammans med ditt barn. Pedagogerna finns till hands att svara på dina frågor och tillsammans med dig lära känna ert barn.