×
 

Så arbetar vi

Äldrebarnsavdelningar

Här möts barnen av medforskande pedagoger som fångar barnens i deras nyfikenhet och förundran. På äldrebarnsavdelningarna är det viktigt att varje barn får möjlighet att utveckla de förmågor som just hen behöver för att bli rustad för livets utmaningar. Vi utmanar barnen i samarbete, i samtal och diskussioner, i konstruktion med olika material och mycket annat. Det bästa är att under tiden vi gör allt detta tillsammans, har vi roligt!

”Här erbjuds alla barn en lekfull lärandemiljö med en plats för varje barn. Glädje, fantasi och skratt är en stor del av vår vardag”

Yngrebarnsavdelningar

Här möts barn och föräldrar av nyfikna pedagoger som tillsammans med barngruppen skapar en verksamhet där varje barn får möjlighet att växa och känna delaktighet. Dagarna består av lek, nyfikenhet, nya och gamla upptäckter, sång och musik. Våra vardagsrutiner är viktiga för att skapa trygghet i barngruppen.

Det är viktigt att alla barn får utvecklas efter sin förmåga och i sin egen takt. Vi strävar efter att möta varje barn där de befinner sig och därifrån ge tid och möjlighet att utvecklas vidare.

Barnen utmanas i olika typer av aktiviteter såsom påklädning, skapande, konstruktion och mycket annat.

” Trygghet och vardagslärande är i fokus. Vi vill erbjuda en inbjudande och glädjefylld lärmiljö utifrån barnens intressen.”