×
 

Resultat i Lövhagens vårdnadshavarundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är stolta och glada över årets resultat som visar på ett fortsatt starkt förtroende från våra familjer. Särskilt nöjda är vi över det fina resultat vi får kopplat till hur pedagogerna bidrar till barnens inlärning och utveckling.

En nära och förtroendefull samverkan mellan förskolan och hemmet ger de bästa förutsättningar för en trygg och rolig förskoletid. 

Nöjd vårdnadshavare

Jag är nöjd med mitt barns förskola

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Inomhusmiljön på mitt barns förskola stimulerar till lek och lärande

Pedagogerna bidrar

Pedagogerna bidrar positivt till mitt barns inlärning och utveckling