×
 

pysslingen förskola lövhagen

Om Lövhagen

Lustfyllt och omsorgsfullt lärande 

På Lövhagen står det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet i fokus. Vi pedagoger arbetar med att vara närvarande, aktivt deltagande och medforskande i barnens lek för att kunna vidareutveckla leken och ge barnen de utmaningar och den stimulans de behöver. Vi förändrar miljö och material löpande utifrån barnens intressen och behov.

Positiv förstärkning 

Att bemöta barnen på ett positivt sätt är viktigt för oss. Istället för att säga nej försöker vi hitta andra tillåtna alternativ. Vi jobbar med att fokusera på det positiva och förstärka allt bra som barnen gör. Vi arbetar kontinuerligt med hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat.

Barns inflytande 

För att barnen ska kunna utvecklas och lära sig saker är det viktigt att de har ett inflytande över sin vardag och att de känner sig lyssnade på. Vi försöker fånga stunden och följa barnen i deras tankar och idéer. När vi ser att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika saker, till exempel språk/bokstäver, matematik och naturvetenskap, fångar vi upp detta och följer upp det.

Barnen i vår förskola är försäkrade i en olycksfallsförsäkring via Stockholm Stad.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Pedagog på förskola äter med barnen

"Det dagliga mötet är viktigt för oss"

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar