×
 

Vår inriktning

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Det dagliga mötet

Det dagliga mötet har en speciell plats hos oss. Möten sker hela tiden i vår verksamhet; mellan barn-pedagog, barn-barn, pedagog-vårdnadshavare och barn-vårdnadshavare. Vi strävar efter att varje möte på förskolan ska vara lärorikt och värdegrundat.

Utemiljö med det lilla extra

Här kan vi utmana oss i att bestiga berg, kasta oss ut i linbanan eller få möjligheten att följa växter och blommor från frö till blomning. Vi har skogen precis inpå knuten och besöker den flera gånger i veckan.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg introduktion

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Förskolan i Stenhamra med lustfyllt och omsorgsfullt lärande i fokus 

På Lövhagens förskola i Stenhamra genomsyras den dagliga verksamheten av lustfyllt och omsorgsfullt lärande. Vi är måna om att ge barnen eget inflytande över sin vardag och att de får känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Hos oss får barnen lära sig nya saker på ett roligt och stimulerande sätt med material och i miljöer anpassade efter deras intressen och behov. Våra pedagoger deltar på ett medforskande sätt i barnens lek och lärande och uppmuntrar barnen att lära sig nya saker.

Det dagliga mötet med dig som vårdnadshavare

För oss på Lövhagens förskola i Stenhamra är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss. Vi vill att du ska känna dig delaktig och att du har ett inflytande över barnens vardag. Därför arbetar vi på flera sätt med föräldrasamverkan, bland annat genom informationsmöten, utvecklingssamtal och föräldraaktiv inskolning där du under tre dagar får vara med ditt barn under inskolningen. Givetvis finns vi alltid till hands för att besvara alla frågor och funderingar du kan tänkas ha kring vår verksamhet.

En förskola i Ekerö omgiven av vacker natur 

Lövhagens förskola har ett fantastiskt läge på natursköna Färingsö i Ekerö kommun. Detta innebär att utevistelse är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Barnen får leka och lära sig nya saker i härliga utemiljöer under uppsyn av våra engagerade pedagoger som fångar stunden med barnen och ger dem lagom stora utmaningar.


Här kan du läsa mer om Lövhagen.