×
 

Vår inriktning

två barn håller hand och går ute i naturen på förskolan

Hälsa och rörelse

– främjande av goda levnadsvanor

Vårt arbete med hälsa och rörelse innefattar, förutom fysisk aktivitet, även goda matvanor och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktivitet som är anpassad efter barnens behov.
barnhänder som håller i förstoringsglas och utforskar träd i förskolan

Hållbar utveckling

– ett omsorgsfullt förhållningssätt

Vi jobbar aktivt tillsammans med barnen kring frågor som rör hållbarhet. Vi uppmuntrar och stöttar barnen att ha ett hållbart och omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivande miljö, sig själva och varandra.

Så här ser det ut hos oss!

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Goda levnadsvanor i fokus på vår förskola vid Södra Station, Södermalm

På Lokets Förskola vid Södra Station på Södermalm vill vi vara med och lägga en stabil grund för goda levnadsvanor för ditt barn. Vi vill lära barnen vikten av balans i livet, där fysisk aktivitet är viktigt, men även återhämtning och goda matvanor. Genom lek i förskolans omgivningar bjuds barnen in till grovmotoriska utmaningar i varierande miljö.

Den hållbara förskolan på Södermalm 

Det är viktigt att barn ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och att de får en insikt kring hur de olika val vi gör kan bidra till en hållbar utveckling. Våra pedagoger arbetar därför aktivt för att stimulera barnens förståelse och intressen för hållbar utveckling. På vår förskola på Södermalm strävar vi alltid efter att uppmuntra barnen till att ha ett hållbart förhållningssätt till sin omgivande miljö på ett sätt som känns meningsfullt för dem.

Lustfyllt lärande på barnens villkor 

Hos oss på Lokets förskola vid Södra Station får barnen en god grund för ett livslångt lärande. Lek är grunden för barns utveckling, lärande och allmänna välbefinnande och den har därför en given plats i vår dagliga verksamhet. Genom att kombinera lek och lärande får barnen lära sig nya saker på sina villkor och på ett sätt som är lätt för dem att ta till sig. Med förskolans läge vid Södra Station på Södermalm tar vi givetvis tillvara på vad omgivningarna har att erbjuda och upptäcker allt från bibliotek till parker!

Här kan du läsa mer om Loket.

förskolebarn kryper i trappa utomhus