×
 

Resultat i Limhamns kundundersökning

I början av varje år ber vi dig som vårdnadshavare att besvara en enkät om hur du upplever vår verksamhet. Resultatet ligger sedan till grund för förskolans utvecklingsarbete under resten av året.

Vi är väldigt stolta över årets resultat. Det visar att vårt arbete med information och kommunikation har gjort skillnad i samarbetet med våra vårdnadshavare. Resultatet visar också på att vår verksamhet är stabil och att barnen trivs hos oss. Vi har aktivt jobbat med digitala verktyg, vilket vi också kan se i resultatet.

Analysen visar att vi har ett par förbättringsområden som vi kommer att arbeta med under året. Det gäller först och främst utemiljön. Vi har gjort en handlingsplan och de viktigaste aktiviteterna är att skapa en utforskande och inspirerande utemiljö för barnen. 

Alla våra vårdnadshavare kommer att hållas informerade om det systematiska kvalitetsarbetet via föräldraråd och i månadsbrev.

Nöjd kund

Om du tänker på ditt barns förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med den?

Rek. vårdnadshavare

Jag kan rekommendera mitt barns förskola till andra

Trygghetsgrad

Mitt barn känner sig tryggt i förskolan

Stimulerande lärmiljö

Det är en stimulerande lärmiljö i mitt barns förskola.

Bra pedagoger

Det är bra pedagoger på mitt barns förskola.