Om Limhamn

På Limhamns förskola sker lärande och omsorg i alla situationer under dagen, vi har både planerade pedagogiska aktiviteter och fri lek varje dag. Värme, glädje och ett stort engagemang skapar förutsättningar för trygghet, upptäckande och gemenskap.

Förskolan består av fyra avdelningar med barn mellan 1-5 år på varje avdelning. Fördelar med denna åldersindelning är att barnen lär sig av, och lär sig ta hänsyn till, varandra. 

För att möta alla barns behov delar vi in oss i mindre grupper så ofta vi kan och varje vecka träffas våra fyra- och femåringar i särskilda grupper tillsammans.

På Limhamn brinner vi lite extra för att arbeta med musik, rytmik, rörelse och kreativitet. Som ett led i detta samarbetar vi med idrottsföreningar i vårt närområde.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi väver in alla områden från förskolans läroplan.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Pyss och Ling läser och vilar på förskolan

Så arbetar vi

Förskolan består av fyra avdelningar med barn mellan ett och fem år. För att möta alla barns behov delar vi efter ålder in barnen i tvärgrupper två förmiddagar varje vecka.

Läs mer om hur vi arbetar

Vanliga frågor och svar

Vilka öppettider har Pysslingen Förskolor?

Alla våra förskolor anpassar sina öppettider efter bland annat vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, inom kommunens ramtider. Vill du veta mer om våra öppettider, kontakta platsansvarig på din förskola.

Hur mäter ni kvaliteten på er förskola?

I Pysslingen Förskolor handlar ett bra kvalitetsarbete om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla våra arbetssätt, förskolans miljöer och dagarnas innehåll för våra barn. Vi har flera verktyg som är särskilt viktiga för att vi ska kunna utveckla och säkerställa kvaliteten i våra förskolor. Läs mer om vårt kvalitetsarbete.

Vad är syftet med förskolans läroplan?

Förskolans läroplan är ett styrande dokument som innebär att förskolan har mål och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och kvalitetssäkras. Läroplanen gäller alla förskolor i hela Sverige och ger alla som arbetar i förskolan en tydlig riktning i hur vi ska arbeta för att ge varje barn möjlighet att må bra och utvecklas utifrån sin förmåga.

Hur läroplanen tillämpas i praktiken, när det gäller metoder och aktiviteter för att nå målen, kan variera från förskola till förskola.

Vad är det för skillnad på förskola och dagis?

Sedan läroplanen för förskolan infördes 1998 heter det förskola istället för daghem, förkortat dagis, för att förtydliga verksamhetens pedagogiska innehåll. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder till dess att de börjar förskoleklass.