×
 

Om Limhamn

På Limhamns förskola sker lärande och omsorg i alla situationer under dagen, vi har både planerade pedagogiska aktiviteter och fri lek varje dag. Värme, glädje och ett stort engagemang skapar förutsättningar för trygghet, upptäckande och gemenskap.

Förskolan består av fyra avdelningar med barn mellan 1-5 år på varje avdelning. Fördelar med denna åldersindelning är att barnen lär sig av, och lär sig ta hänsyn till, varandra. 

För att möta alla barns behov delar vi in oss i mindre grupper så ofta vi kan och varje vecka träffas våra fyra- och femåringar i särskilda grupper tillsammans.

På Limhamn brinner vi lite extra för att arbeta med musik, rytmik, rörelse och kreativitet. Som ett led i detta samarbetar vi med idrottsföreningar i vårt närområde.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi väver in alla områden från förskolans läroplan.

Pedagog på förskola äter med barnen

“Den dagliga kontakten med vårdnadshavarna ser vi som mycket viktig”

Läs mer om vår kontakt med dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar