×

 

Förskolans inriktningar

Utomhuspedagogik

- upplevelsebaserat lärande

Vi använder utemiljön som kunskapskälla och barnen lär sig med hjälp av alla sina sinnen.

Motorik

- det lilla barnets redskap för utforskande

Vi lägger stor vikt vid att barnen ska utveckla god motorik som en utgångspunkt till inlärning.

Natur & Hållbar utveckling

Vi har stort fokus på att ge barnen en empatisk syn på naturen och på allt levande.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så skyddar vi den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Möt en av våra pedagoger

  • Inga kategorier
  • På gång hos oss