×
 

Vår inriktning

barn lär sig om svampar i naturen pysslingen förskola

Språk

- med kommunikation som redskap

Lekfulla projektarbeten för att stimulera till stärkt dialog med varandra.
Flickor skapar på förskola

Reggio Emilia

- inspirerad förskola

Vi lägger stor vikt vid barns kreativitet och utforskande. Barnens tankar, funderingar och frågor är viktiga.
Pojke springer på förskola

Hälsa och rörelse

- främjande av goda levnadsvanor

Vårt arbete inspirerar till lekfull rörelseglädje tidigt i barnens liv.

Så här ser det ut hos oss!

Här kan du se mer av hur det ser ut hos oss.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Barnens hälsa i fokus på vår förskola i Katarina Sofia

På Lilla Biets förskola i Katarina-Sofia på Södermalm står barnens hälsa och välmående i centrum. Vi vet att barn som får leka och röra på sig inte bara mår bättre rent fysiskt, de får dessutom bättre koncentrationsförmåga och en hälsosam relation till sin egen kropp. Med pedagoger som arbetar för att inspirera barnen till lekfull rörelseglädje har fysisk aktivitet en given plats i vår dagliga verksamhet. I varierande miljöer får barnen möjlighet att leka och röra på sig på ett sätt som är roligt för dem.

Förskolan på Södermalm med språkinriktning

Språk och kommunikation är viktiga grundpelare i vår verksamhet. Hos oss får ditt barn rätt förutsättningar till ett rikt och nyanserat språk. Våra pedagoger arbetar med metoder som är roliga för barnen och som gör det lättare för dem att lära, såsom lekfull undervisning i form av sånger, ramsor, samtal och böcker vi läst tillsammans. Vi erbjuder även tillgång till det digitala biblioteket Polyglutt, där barnen kan få ta del av sagor på flera olika språk!

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik

Hos oss på Lilla Biets förskola i Katarina-Sofia på Södermalm genomsyras den dagliga verksamheten av Reggio Emilia-inspirerad pedagogik. Våra pedagoger arbetar alltså efter ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att varje barn är kompetent och har en inneboende drivkraft att lära. Hos oss är det alltså ditt barns idéer och kreativitet som driver lärandet framåt.


Här kan du läsa mer om Lilla Biet