Avdelningar

Regnbågen 0761-36 80 34

Spöket 0761-36 82 15

Trollet 0761-36 81 62

Draken 0761-36 82 65

Platsansvarig

Ledningsteam

Skolchef - ansvarig för regionen