×
 

Våra inriktningar

Lärande miljöer

Våra miljöer är tillgängliga, stimulerande och erbjuder möjlighet till progression. Barnens förmågor och intressen tillvaratas för ett lustfyllt lärande.

Liten och familjär förskola

Hos oss möts du av ett öppet sinne, värme och omsorg. På Lärkträdet ska alla känna sig trygga och sedda.

Femårsverksamhet

Inför starten i förskoleklass ger vi våra femåringar en bra grund i språk och matematik samt att de får öva mycket på sina sociala förmågor.

Så här ser det ut hos oss!

Här kan du se vår fina gård och lärmiljöer.

Vårt erbjudande - en trygg och stimulerande värld full av möjligheter

Barn med ryggsäckar från Pysslingen

En trygg inskolning

- alla barn får varsin Pyss-ryggsäck

Trygghetsvandring

- vårt verktyg för att skapa en trygg miljö

Pedagog lyssnar på ett barn på förskolan

Barnens integritet

- så värnar vi om den

Barn som bygger en stad i lärmiljö på förskola

Våra lärmiljöer

- utformade för att inspirera och stimulera

Litet barn läser bok på förskolan

Språkstimulans

- även hemma med tillgång till vårt digitala bibliotek

Två femåringar läser bok på förskola

Skolförberedande

- anpassade aktiviteter för att stimulera de äldsta barnen

Pysslingen Lärkträdet är en förskola på Katrinelund med lek och lärande

På Lärkträdets förskola på Katrinelund arbetar vi projektinriktat med både lek och lärande. Vi har flera planerade pedagogiska aktiviteter under dagen men även fri lek så att varje förskoledag ska vara både rolig och utvecklande. Vi anpassar oss efter barnens intressen och erfarenhet samt är närvarande i barnens lek och utforskande för att kunna utmana barnen på en lagom nivå. Våra pedagoger finns alltid till hands och stöttar när det behövs, men låter samtidigt barnen ta eget ansvar för att utveckla färdigheter de har nytta av framöver i livet.

En förskola i Malmö med respekt, inflytande och trygghet

Lärkträdets förskola i Malmö är en förskola där respekt, inflytande och trygghet genomsyrar verksamheten. Det är viktigt att barnen redan från tidig ålder lär sig att respektera varandra och att de känner att de har ett inflytande i vår verksamhet. Trygghet är av största vikt för att ditt barn ska trivas och att du som vårdnadshavare ska veta att ditt barn har det bra varje dag. Vi har barnråd där barnen får vara med och bestämma och vi erbjuder barnen flera valmöjligheter av aktiviteter under dagen.

Du kan påverka vår förskola på Katrinelund

På Lärkträdets förskola på Katrinelund kan du som vårdnadshavare vara med och påverka verksamheten. Vi bjuder bland annat in till föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal varje termin där du har möjlighet att dela med dig av dina tankar och idéer. 


Här kan du läsa mer om Lärkträdet.